dərviş

dərviş
f. 1) gəzib dini əhvalatlar danışan və müxtəlif oyunlar göstərməklə pul qazanan adam; 2) fağır, yoxsul; 3) sufi təriqətlərindən birinə mənsub adam. Dərvişi-kəlbi «it dərvişi» dərman adı

Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • dərviş — is. <fars.> 1. Qapı qapı gəzərək, yaxud meydançalarda adamları başına yığaraq peyğəmbərə, imamlara və Kərbəla hadisələrinə həsr olunmuş qəsidələri avazla oxuyub pul yığan adam. Dərviş yabısı hər evin yolunu tanıyar. (Ata. sözü). Əlli dərviş …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • kəşkül — is. <fars.> köhn. Hind qozunun qabığından qayrılıb dərviş və qələndərlərin əllərində gəzdirdikləri və diləndikləri şeyləri içinə qoyduqları qab. Nökər isə dərvişə yaxınlaşıb bir tümən onun kəşkülünə atdı. M. S. O.. Boynundan bir çox kiçik… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • Дервиш взрывает Париж — азерб. Dərviş Parisi partladır …   Википедия

  • service — serv|ice1 [ sɜrvıs ] noun *** ▸ 1 system to meet needs ▸ 2 help/advice ▸ 3 doing government work ▸ 4 work/duties done for someone ▸ 5 organization giving help ▸ 6 religious ceremony ▸ 7 money to help pay waiter ▸ 8 use/benefit object gives ▸ 9 of …   Usage of the words and phrases in modern English

  • düçar — sif. <fars.> Mübtəla, tutulmuş. Naçaram, mən naçaram; Yaman dərdə düçaram. (Bayatı). Düçar etmək – üz üzə gətirmək, rastlaşdırmaq, məruz qoymaq, uğratmaq. <Hacı Qara:> Amma bu zəmanədək <qanınızı> tökən olmayıb, indi sizi əcəl… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dərvişanə — sif. <fars.> köhn. Dərviş kimi, dərvişə xas; dərvişə layiq, kasıb, yoxsul. Dərvişanə bir süfrə. Dərvişanə bir ev …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • Повесть о Мусье Жордане — учёном ботанике и дервише Масталишахе, знаменитом колдуне азерб. Hekayəti Müsyo Jordan həkimi nəbatat və Dərviş Məstəli şah cadukuni məşhur …   Википедия

  • servicewoman — serv|ice|wom|an [ sɜrvıs,wumən ] (plural serv|ice|wom|en [ sɜrvıs,wımın ] ) noun count a woman who is a member of the military …   Usage of the words and phrases in modern English

  • dərvişanə — f. 1) dərviş kimi, dərvişə yaraşan tərzdə; 2) m. sadəliklə, saf ürəklə …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • abdal — <ər.> 1. is. Sərsəri, avara, dərbədər. Gözəllərin olar xümsü zəkatı; Nə aşiqə, nə abdala yetişməz. A. Ə.. Yetişdim bir kəndə eylədim sual; Qapı qapı gedib olmuşam abdal. Miskinli Məhəmməd. // Söyüş mənasında. <Oğuz:> Baxınıb durma,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”